Bize Katıl Alanı ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi Süreçlerine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bize Katıl Alanı ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi Süreçlerine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Sayın İlgili;

“Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No: 9B Bağcılar/İSTANBUL” adresinde mukim FUJIFILM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 3880020189) (“INSTAX” veya “Marka”) olarak; e-posta adresi tipindeki iletişim kategorilerinde yer alan kişisel veriniz;

  • Sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair satış, satış sonrası destek, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
  • INSTAX dünyasındaki yeniliklerden ve kendi başına yap fikirlerinden (DIY) haberdar olunabilmesi,
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülebilmesi ve pazarlama analiz çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi,

amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsedilen kişisel veriniz; ürün ve hizmet pazarlama süreçleri bakımında reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri uyarınca bilgilendirici e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderimi yönünden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) m. 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Toplanan ve işlenen kişisel veriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi ve iletişim koordinasyonunun sağlanması amacıyla Kanun’un 8/2/a maddesi uyarınca veri güvenliğine yönelik her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek; veri işleyen sıfatıyla Marka altyapı, hizmet, bulut bilişim vd. hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, tedarikçiler ile gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, bulut hizmet sağlayıcıları ile çalışılması durumunda ise ilgili hizmetin sağlandığı sunuculara aktarılabilecek bundan başka Marka bünyesindeki yetkili çalışanlar ve yöneticileri tarafından işlenecektir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” m.11 kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Marka’ya iletebilirsiniz.

BİZE KATIL ALANI VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlar içerisinde kalmak kaydıyla kişisel verimin; tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi adına mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınması, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesi, tarafıma e-posta gönderilmesi ve stratejik pazarlama ile pazarlama analiz faaliyetleri kapsamında açık rızam dahilinde toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve bu kapsamda gerektiği takdirde Kanun’un 8. maddesinde yer alan ve yukarıda ayrıntıları açıkça belirtilen şartlar uyarınca aydınlatma metninde belirtilen ilgili yerlere aktarılmasına;

Açık rıza gösterdiğimi; tarafıma yapmış olduğum işaretlemeye göre e-posta ile ulaşılabileceğini kabul ve beyan ederim. İnternet sitesinde yer verilen alanı doldurup göndermeniz ile bu faaliyete ilişkin açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir.

Eğer yukarıda yazılı aydınlatma kapsamında e-bülten/elektronik ticari ileti süreçlerine ilişkin tarafınıza ulaşılmasını istemiyorsanız ve bu kapsamda açık rızanız yoksa; işbu internet sitesi üzerinden yapılan kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir. Lütfen ilgili alanı doldurmayınız.

Bu konuda dilediğiniz zaman vermiş olduğunuz açık rızayı geri alabilir, ayrıntılı bilgi için Marka yetkililerine danışabilirsiniz.

Bize Katıl

instax dünyasındaki yeniliklerden ve kendi başına yap fikirlerinden (DIY) haberdar olmak için bize katıl!

Bize Katıl
ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye
;